خوانده ,عجایب ,انفجار

شبیه انفجار شده است.. انگار دارد جهانی میسازد برای خودش :)

انفجار بزرگی بود ، همه چیز از هم پاشیده.. سال ها طول میکشد حتما...

عجایب بیشتر میشود هر روز و عجیب تر اینکه

خودش هم عجیبی در این عجایب شده است.. دارد غرق میشود؟

در ذهن شنا را به تصویر کشید و بالا آمد...

اما نتوانست غرق شدن دیگران را ببیند.. برگشت به اعماق عجایب :)

جهانش هر روز تازه تر میشد.. " آری ، بر ذهن مقدر نیست! دریا که از آن اوست! "

و جهانش کامل تر میشد...

+ تازه موج انفجار ، دارد میرسد از راه :|

.

مثلن پی نوشت:
نوشته شد... :)

ذوق هم کردیم :))

خوانده شد

خوانده شد

خوانده شد

پاک شد :)))

منبع اصلی مطلب : ✘ QWEAS ✘
برچسب ها : خوانده ,عجایب ,انفجار
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : :) 1